வாழ்வு தரும் வாழை நார் பொருட்கள் – ஆர்வமுள்ள தொழில் முனைவோர்களுக்கு இலவச பயிற்சி அளிக்க தயார்.

சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு காரணமாக நிலம், நீர், காற்றுக்கு மாசு ஏற்படுத்தாத பொருட்களுக்கு இப்பொழுதெல்லாம் கிராக்கி அதிகம். அந்த வகையில் வாழை…